English
 
 
 
SALMET آلمان به عنوان پیشرو در ساخت سیستم های پرورش و نگهداری مرغ تخمگذار از سال 1961 شهرت جهانی پیدا کرده است. دستیابی به این موفقیت با ارتقاء سیستم ها بخصوص سیستم های انتقال کود و دان بوده است. SALMET دارای فارم تخمگذار با ظرفیت بیش از دو میلیون قطعه در آلمان می باشد. تمام طراحی ها قبل از تولید ابتدا در این فارم تست شده تا تمام شرایط مناسب برای طیور فراهم شده باشد و به این صورت این تجهیزات بعد از بررسی و تست های انجام گرفته به بازار ارائه می گردند.
 
 
کد مطلب: 41