محلول گلوکز 40%

28 بهمن 1395 ساعت 13:14


گروه دارویی: محلول  تزریقی
ترکیب: گلوکز
حیوان هدف: اسب، گاو، گوسفند، بز ،سگ و گربه


کد مطلب: 52

آدرس مطلب: http://www.aryadalman.com//fa/doc/news/52/محلول-گلوکز-40

آریادالمن
  http://www.aryadalman.com/