آریادالمن 9 مرداد 1395 ساعت 20:31 http://www.aryadalman.com//fa/doc/news/25/بیوتکس -------------------------------------------------- عنوان : بیوتکس -------------------------------------------------- جاذب چند جزئی سموم قارچی با اجزاء سنتتیک متن : معرفی اجمالی بیوتکس، یک توکسین بایندر چند جزئی می باشد که با بهره گیری از اجزاء متنوع سنتتیک آلومینوسلیکاتی و سایر پلی مرهای جذبی، طیف گسترده ای از سموم قارچی را  جذب می نماید. موارد کاربرد حضور مداوم سموم قارچی در خوراک که بر اساس مطالعات علمی، اغلب بیش از یک نوع نیز می باشند، استفاده از راهکارهایی که بتواند حیوان را در برابر این سموم خطرناک حمایت نماید ایجاب می نماید. در بین راهکارهای متنوعی که در این خصوص مورد نظر می باشد، استفاده از جاذب های وسیع الطیف و چند جزئی به لحاظ عملی دارای گستردگی بیشتری می باشد. بیوتکس از اجزاء متنوعی تشکیل یافته است که بتواند ساختارهای مختلف و متنوع سمووم قارچی را جذب نماید. بیوتکس به دلیل دارا بودن اجزاء سنتتیک، دارای خصوصیات ویژه ای می باشد. در این خصوص می توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر با بخش علمی تماس حاصل فرمایید. مزایای مصرف - کاهش اثرات مضر سموم قارچی مانند کاهش رشد، افزایش تلفات، افزایش بیماریها ، مشکلات تولید مثلی و . . .