آریادالمن 28 بهمن 1395 ساعت 13:14 http://www.aryadalman.com//fa/doc/news/52/محلول-گلوکز-40 -------------------------------------------------- عنوان : محلول گلوکز 40% -------------------------------------------------- متن : گروه دارویی: محلول  تزریقی ترکیب: گلوکز حیوان هدف: اسب، گاو، گوسفند، بز ،سگ و گربه