English
 
SALMET آلمان به عنوان پیشرو در ساخت سیستم های پرورش و نگهداری مرغ تخمگذار از سال 1961 شهرت جهانی پیدا کرده است. دستیابی به این موفقیت با ارتقاء سیستم ها بخصوص سیستم های انتقال کود و دان بوده است. SALMET دارای فارم تخمگذار با ظرفیت بیش از دو میلیون قطعه در آلمان می باشد. تمام طراحی ها قبل از تولید ابتدا ...